Effectieve inzet IT en digitalisering

2020-01-03T17:44:17+00:00

Effectieve inzet IT en digitalisering IT projecten ICT vergemakkelijkt werkprocessen en optimaliseert de dienstverlening. Ik heb ervaring in advisering en uitvoering van ICT-projecten ten behoeve van een effectieve dienstverlening van de overheid. Heeft u vraagstukken met betrekking tot de digitalisering van uw organisatie of afdeling; [...]

Ontwikkeling monitoringtools

2020-01-03T17:40:47+00:00

Ontwikkeling monitoringsinstrumenten De voortgang helder in beeld Van beleid naar uitvoering. Van uitvoering naar beter beleid. Door de voortgang van het uitvoeringstraject in kaart te brengen is het mogelijk bestaand beleid te verbeteren. Immers, meten is weten. Hierbij maak ik gebruik van innovatieve instrumenten zoals [...]

Visie op informatiebeleid

2018-03-09T10:31:58+00:00

Visie op informatiebeleid Inrichting van de I-functie binnen de organisatie Op welke wijze kan de I-functie binnen een organisatie worden ingericht, of hoe kan er worden tegemoet worden gekomen aan de informatiebehoeften van de gebruikers? Vragen als deze vragen om een duidelijke koers, waarbij [...]

Transitie- en verandermanagement

2018-03-15T09:24:38+00:00

Transitie en verandermanagement Een stapsgewijze en gedragen transitie Bij transitievraagstukken hoort een omschakeling naar een nieuwe manier van (samen) werken. Draagvlak bij de mensen achter de organisatie is hierbij belangrijk, evenals een goede ondersteuning. Ik heb ervaring met organisatievraagstukken die horen bij een transitie, bijvoorbeeld [...]

E-overheid en basisregistraties

2020-01-03T14:43:34+00:00

E-government Voor een slagvaardige digitale overheid Integrale samenwerking tussen overheidsinstanties is enkel mogelijk door informatie op juiste en efficiënte wijze te delen. Een goed voorbeeld zijn de landelijke basisregistraties welke zijn ontwikkeld door de overheid. Noodzakelijk voor een eenvoudige en optimale dienstverlening. Naast praktijkervaring in het opzetten [...]

Datagedreven energietransitie

2020-03-16T08:56:42+00:00

Datagedreven energietransitie De energietransitie vormgeven op basis van feitelijke informatie Het belang van duurzaamheid en een effectieve energietransitie zijn evident. Belangrijkste uitdaging is: hoe kan de oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken worden vormgegeven? En is het mogelijk om beleid te maken op basis van feitelijke informatie? Of [...]