Transitie- en verandermanagement 2018-03-15T09:24:38+00:00

Project Description

Transitie en verandermanagement

Een stapsgewijze en gedragen transitie

Bij transitievraagstukken hoort een omschakeling naar een nieuwe manier van (samen) werken. Draagvlak bij de mensen achter de organisatie is hierbij belangrijk, evenals een goede ondersteuning. Ik heb ervaring met organisatievraagstukken die horen bij een transitie, bijvoorbeeld bij de vorming van een Shared Service Center door verschillende organisatieonderdelen samen te voegen. Met een stapsgewijze gedragen transitie, waarbij er zoveel mogelijk interactie is met de gebruikers, is de kans van het behalen van de doelstellingen groter. Het inpassen van afzonderlijke stappen met mijlpalen, zoals binnen de Agile Scrum theorie wordt aanbevolen, heeft mijn interesse.

Heeft u een vraagstuk betreft transitie en verandermanagement, neem gerust contact met mij op middels het contactformulier.

Wilt u meer weten?

Of bijvoorbeeld een kop koffie drinken?

Neem contact op